> > > Koldowo

Kołdowo

Od momentu wejścia naszego państwa do Unii Europejskiej powstała możliwość bezwizowego podróżowania między państwami członkowskimi. Ułatwienia dotyczą również możliwości zatrudnienia się przez Polaków w krajach członkowskich. Otwarcie granic przyczyniło się do dużego wzrostu ludzi podróżujących poza polskie granice. Naszymi busami dotrzesz m.in do Holandii. Marcinbus to niskie ceny przy jednoczesnym wysokim stadardzie podróżowania.

Kołdowo jest stolicą sołectwa. Kołdowo to wieś licząca plisko pół tysiąca mieszkańców. W pobliżu znajdują się również takie wsie jak Nowosiółki i Zbrzyca.