Suszka

Transport busem ze wsi Suszka +48 721-446-711.

Suszka to maciupenka wieś licząca tylko 30 mieszkańców.