ZGODA OPIEKUNA

Zgoda opiekunka na przejazd niepełnoletniego podopiecznego


Z naszych usług mogą korzystać osoby pełnoletnie. Podróżni poniżej 18 roku życia muszą podróżować wraz z opiekunem lub na podstawie pisemnego pozwolenia od opiekuna prawnego. Wzór pozwolenia można pobrać obok.