Stołczno

Wyjazdy do Niemiec i Holandii z Stołczno w Pomorskie. Od chwili wejścia naszego państwa do Unii Europejskiej na mocy traktatu z Maastricht (miasto znajduje się w Holandii) powstała sposobność bezwizowego podróżowania między państwami członkowskimi oraz możliwość podjęcia zatrudnienia na zagranicznych rynkach pracy. Z nami ze wsi Stołczno dojedziesz pod wskazany adres tanimi busami. Wieś posiada 162 mieszkańców oraz posiada jeden zabytek wpisany na listę NiD.