Kotuń

Transport ze wsi Kotuń (woj. wielkopolskie) do Holandii

Kotuń to wieś licząca ponad 600 mieszkańców. Kotuń pierwotnie w języku słowiańskim nazywał się Kutno. Wieś to dawny folwark pańszczyźniany.

Wstąpienie naszego Państwa do UE wprowadziło duże zmiany w poruszaniu się między zrzeszonymi krajami. Traktat z Schengen wprowadził swobodny przepływ osób, usług i kapitału. Swobodny przepływ osób otworzył naszym rodakom rynki zatrudnienia na całym kontynencie. Wzrósł również popyt na usługi transportu międzynarodowego w okolicach miasta Kotuń. Marcinbus to tani i sprawdzony przez setki Klientów wybór!